B-top

B-top

Gecertificeerde tussentijdse opslagplaats (TOP), centrum voor grondreiniging.  Het certificaat bevestigd dat voldaan wordt aan het kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem van de OVAM.

We beschikken aldus over de mogelijkheid om uw grondstromen efficiënt te beheren.  Het organiseren van tussentijdse opslag op onze eigen bedrijfsterreinen verhoogt onze flexibiliteit en maakt dat we tevens na de kantooruren  perfect wegkunnen met deze producten op eigen bodem.